O pozitívnom vplyve nekvalitnej hudby na kreatívne písanie. Odkedy sa venujem copywritingu, začala som si všímať veci a procesy, ktoré s písaním súvisia. Poviete si: „čóó aké procesy símťa, veď otvoríš word, oprášiš klávesnicu a píšeš. Big deal.“...